Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša

 

KONTAL d.o.o.

BELAJSKE POLJICE 1K

47250 DUGA RESA

 

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA

Poduzeće KONTAL stavlja očekivanja i zadovoljenje zahtjeva korisnika naših proizvoda i usluga u centar pažnje, uz osiguravanje stabilnosti kvalitete proizvoda i stalnu komunikaciju s kupcem uz zadovoljenje zakonskih i drugih obveza.

Upravljanje okolišem dio je poslovne strategije poduzeća KONTAL d.o.o.

Zadaća i obveza uprave je osiguranje potrebnih resursa, nesmetanog djelovanja svih zaposlenih, te stalno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Potičemo razvoj i suvremeno vođenje poslovnih procesa i cjelokupnog poslovanja u cilju smanjenja štetnih utjecaja na okoliš. Praćenjem tehnologija dostupnih na tržištu tražimo načine za unaprjeđenje proizvodnje upotrebom materijala i strojeva koji manje štete okolišu te su sigurniji za korištenje.

Obveza svih zaposlenih je upoznati zahtjeve kvalitete, održati dogovorenu razinu kvalitete, te svojim djelovanjem i nastojanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšanju kvalitete. Uprava kontinuirano radi na promoviranju politike upravljanja zaštitom okoliša kako prema svojim djelatnicima tako i prema svim poslovnim partnerima s kojima surađuje.

Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja, stoga je obveza svih zaposlenika stalno usvajanje znanja, te stjecanje novih vještina.

Cilj je zadovoljavanje potreba naših korisnika, osigurati privrženost i zadovoljstvo kupaca, zaposlenika, vlasnika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti razvoj poduzeća.

Uprava se obvezuje da će kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja zaštitom okoliša prema definiranom opsegu i utjecaju na okoliš koji stvaraju aktivnosti organizacije te osigurati dostupnost ove politike prema javnosti.

KONTAL d.o.o. kontinuirano planira, provodi, provjerava i ocjenjuje učinkovitost poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zakonskih zahtjeva Republike Hrvatske te ostalih zahtjeva na koje smo se obvezali, a odnose se na prepoznate aspekte okoliša, u cilju poboljšanja kvalitete okoliša i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš.

 

Duga Resa, 12.10.2017.                                                                                                                  Uprava